Ny behandling för bakteriell hjärnhinneinflammation


En artikel som publicerats i Nature Communications presenterar en alternativ metod för behandling bakteriell hjärnhinneinflammation som är en livshotande infektion som kan leda till sepsis.

Människans immunförsvar har flera viktiga försvarsspelare att koppla in när en infektion drabbar det centrala nervsystemet. I studien undersökte forskarna vad som sker när en av dessa försvarsspelare, de vita blodkroppar som kallas neutrofiler, griper in vid bakteriell hjärnhinneinflammation.

Vid en infektion tar sig neutrofilerna till det infekterade området för att fånga in och oskadliggöra bakterierna. Kampen är hård och i vanliga fall dör neutrofilerna själva, men om bakterierna är svåra att eliminera, tar neutrofilerna till andra knep.

Det är som att de i ren frustration vänder ut och in på sig i ett desperat försök att fånga de bakterier som de inte lyckas få bukt med. På så vis fångar de in flera bakterier på en gång i en nätliknande struktur, eller NETs som det kallas. Det här fungerar väldigt bra på många ställen i kroppen där näten med de infångade bakterierna kan transporteras vidare i blodet och oskadliggöras i exempelvis levern eller mjälten. Men vid bakteriell hjärninflammation fastnar de här näten i ryggmärgsvätskan där det inte finns en effektiv reningsstation.

Med hjälp av avancerad mikroskopi såg forskarna att ryggmärgsvätskan hos patienter med bakteriell hjärnhinneinflammation var grumlig och full med klumpar, som visade sig vara NETs. Men hos patienter med hjärnhinneinflammation som var orsakad av virus var ryggmärgsvätskan klar och saknade NETs.

De infångade bakterierna som fastnar i NETS är  svårare för immunförsvaret att rensa bort och dessutom har vanlig antibiotika svårare att komma åt bakterierna.

Eftersom NETs till stor del består av DNA, undersökte forskargruppen från Lund vad som sker när man tillför läkemedel som används för att klippa sönder DNA, så kallat DNase.

Läkemedlet DNase, som finns som ett registrerat läkemedel för andra sjukdomstillstånd idag, gavs till råttor med bakteriell hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokockbakterier. Med denna behandling visade det sig att näten löstes upp och bakterierna försvann.

Det verkar som att när NETs klipps sönder exponeras bakterierna för immunförsvaret som lättare kan bekämpa bakterierna på egen hand. Antalet bakterier minskade också drastiskt, även utan antibiotikabehandling..

Artikel: Neutrophil extracellular traps in the central nervous system hinder bacterial clearance during pneumococcal meningitis, Tirthankar Mohanty, Jane Fisher, Anahita Bakochi, Ariane Neumann, José Francisco Pereira Cardoso, Christofer A.Q Karlsson, Chiara Pavan7 Iben Lundgaard, Bo Nilson4, Peter Reinstrup, Johan Bonnevier, David Cederberg, Johan Malmström, Peter Bentzer, Adam Linder, Nature Communications


Läs mer