Ny teori om universums mörka energi


I en artikel som publicerats i tidskriften presenteras en ny teori för universums mörka energi. Teorin går ut på att hela vårt universum rider på randen av en bubbla som expanderar i en extra dimension.

Vårt universums tre rumsdimensioner svarar mot randen av bubblan, medan radien av den växande bubblan är den extra dimensionen. Liknande bilder av vårt universum kan man hitta i den populärvetenskapliga litteraturen men vad vi visar är att det bokstavligt kan vara sant om man har koll på sin strängteori.

Av strängteorins nio rumsdimensioner måste fem vara riktigt små och ihoprullade medan fyra hyfsat stora för att det skall fungera. Den fyrdimensionella (eller femdimensionella om man räknar in tiden) rymden är instabil och här och var bildas bubblor som börjar växa.

Detta svarar mot ett universum som föds. Det märkliga med modellen är att bubblorna expanderar på ett sådant sätt att den som rider på randen får för sig att det finns en mörk energi. Egentligen handlar det bara om en effekt av den extra dimensionen.

För att allt detta skall fungera måste den materia som du, jag och stjärnorna består av utgöras av strängar som sträcker sig ut i den extra dimensionen. Deras ändpunkter på bubblan tolkar vi som fundamentala partiklar typ kvarkar och elektroner.

Referens: mergent de Sitter cosmology from decaying anti–de Sitter space, Physical Review Letters. Souvik Banerjee, Ulf Danielsson, Giuseppe Dibitetto, Suvendu Giri, and Marjorie Schillo (2018)


Läs mer