Tjockare hjärnbark ökar förmågan att lära nya språk


En studie som publicerats i Brain and Language visar en relation mellan hjärnstruktur och förmåga att lära sig ett nytt språk. Studien visade att desto tjockare hjärnbark försöksdeltagaren hade i Brocas område desto bättre var de på att förstå grammatiken i ett påhittat språk som de aldrig hade stött på förut.

Den färgade fläcken på hjärnan till vänster visar den del av Brocas område där hjärnbarkens tjocklek korrelerade med förmåga att lära sig grammatik. Till höger syns korrelationen mellan grammatisk begåvning och hjärnbarkstjocklek. Bild: Mikael Novén

Det är sedan tidigare känt att hjärnan förändras vid inlärning av ett nytt språk men det har inte varit känt hur förhållandet mellan inlärningsförmåga och hjärnans utseende ser ut innan man lärt sig ett nytt språk.

Brocas område är en del av pannloben i vänster hjärnhalva som är känd för att vara inblandad i förståelsen av just grammatik. Skador i området ger upphov till Brocas afasi, som bland annat kännetecknas av problem med grammatik.

Tjockleken på hjärnbarken i motsvarande område i höger hjärnhalva var i stället relaterad till hur bra deltagarna var på att höra skillnader i tonhöjd, det vill säga språkmelodin. Språk hanteras mer av vänster hjärnhalva, medan höger hjärnhalva är mer inblandad i musikupplevelse.

Upptäckten gjordes genom att med magnetkamera mäta hjärnbarkens tjocklek på 44 testpersoner för att se vilket samband den hade med resultatet på olika språktest som de fick göra.

Brocas områdes tjocklek förändras mycket fram till puberteten men storleken påverkas också senare i livet till exempel när man lär sig ett nytt språk.

Referens: Cortical thickness of Broca’s area and right homologue is related to grammar learning aptitude and pitch discrimination proficiency. Brain and Language, 188, 42-47. Novén, M., Schremm, A., Nilsson, M., Horne, M., & Roll, M. (2019).


Läs mer